Jak przygotować projekt zgodnie z zasadą dostępności dla osób z niepełnosprawnościami? Szkolenie w WUP

Data publikacji: 29.08.2017 r.

15 września 2017 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi odbędzie się szkolenie z zakresu przygotowania projektu zgodnie z zasadą dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach Osi VIII i IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje o szkoleniu wraz z formularzem rejestracyjnym są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

 
Top