Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na tworzenie Centrów Usług Społecznych

Data publikacji: 28.08.2017 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na tworzenie centrów usług społecznych w ramach Poddziałania IX.2.1 RPO WŁ.

Spotkanie odbędzie się 20 września 2017 r.

Szczegóły dotyczące spotkania, wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top