Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na aktywizację społeczno-zawodową (OPS i PCPR)

Data publikacji: 28.08.2017 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zaprasza przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na aktywizację społeczno-zawodową w ramach Poddziałania IX.1.1 RPO WŁ.

Spotkanie odbędzie się 14 września 2017 r.

Szczegóły dotyczące spotkania, wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top