Konkurs na Infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Data publikacji: 22.08.2017 r.

baner www infrastruktura 17 08 2017

Zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw to cel jaki stawia wnioskodawcom ogłoszony przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy konkurs  dla poddziałania 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw. Na najlepsze projekty związane z tworzeniem, bądź rozwojem istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, których produkty będą służyły do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa, w tym zmierzające do przekształcenia jednostki w centrum badawczo-rozwojowe, czeka blisko 85 mln zł.

Nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w sposób ciągły, w podziale na rundy, od dnia rozpoczęcia naboru tj. 19 września 2017 r. do dnia 1 grudnia 2017 r. Terminy poszczególnych rund przedstawiają się następująco:

  • I runda: 19 września 2017 r. - 4 października 2017 r.;
  • II runda: 5 października 2017 r. - 2 listopada 2017 r.;
  • III runda: 3 listopada 2017 r. - 1 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje związane z naborem, wraz z dokumnetacją konkursową dostępne są na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.


Top