Lista podpisanych umów w ramach konkursu dotyczącego technologii informacyjno-komunikacyjnych

Data publikacji: 03.01.2018 r.

Lista umów o dofinansowanie podpisanych w grudniu 2017 roku

Poniżej publikujemy listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w grudniu 2017 roku.

pdfLista umów183.86 KB

Lista umów o dofinansowanie podpisanych w listopadzie 2017 roku

Przedstawiamy listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w listopadzie 2017 r. w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru Nr RPLD.07.01.02-IZ.00-10-001/17 – Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.

pdfLista umów101.98 KB

 
Top