Zapraszamy do bazy potencjalnych wnioskodawców EFS - ZIT Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

Data publikacji: 19.07.2017 r.

Zapraszamy podmioty zainteresowane aplikowaniem o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dedykowanych ZIT, do zgłaszania się do Bazy potencjalnych Wnioskodawców EFS – ZIT Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

 
Top