Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników - nowy konkurs już wkrótce

Data publikacji: 29.06.2017 r.

Z uwagi na niewykorzystanie alokacji zaplanowanej na konkurs RPLD.10.02.01-IZ.00-10-001/17 oraz podpisanie umowy o dofinansowanie projektu tylko z jednym Beneficjentem Instytucja Zarządzająca planuje ponowne ogłoszenie konkursu w ramach Podziałania X.2.1. Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników.

 
Top