Warsztaty z wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu z aktywizacji społeczno-zawodowej

Data publikacji: 06.06.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 26, 28, 30 czerwca 2017 r. w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach odbędą się warsztaty z wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej (RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/17), organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Warsztaty skierowane są do ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie.
Szczegółowe informacje o warsztatach wraz z formularzem rejestracyjnym zostały zamieszczone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top