Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów na dofinansowanie projektów w ramach „Szybka ścieżka” dla MŚP finansowanie małych projektów o krótkim okresie realizacji oraz MŚP Seal of Excellence

Data publikacji: 01.06.2017 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poświęcone zagadnieniom związanym z konkursami „Szybka ścieżka” dla mśp finansowanie małych projektów o krótkim okresie realizacji (konkurs 3/1.1.1/2017) oraz mśp Seal of Excellence (konkurs 4/1.1.1/2017) przedsiębiorstw realizowanych w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Spotkania informacyjne odbędą się w dniach:

  • 08 czerwca 2017 r. w Warszawie - Warsaw Marriott Hotel, Al. Jerozolimskie 65/79  w Warszawie,
  • 19 czerwca 2017 r. w Katowicach - angelo by Vienna House Katowice, ul. Sokolska 24, 40-086 Katowice

Szczegółowe informacje dotyczące spotkań wraz z formularzami zgłoszeniowymi dostępnę są na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 
Top