Doprecyzowanie informacji dotyczącej programu szkoleniowego dla osób uczestniczących w procesie wyboru projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ 2014-2020

Data publikacji: 23.05.2017 r.

Poniżej przedstawiamy doprecyzowanie dotyczące obowiązku ukończenia szkoleń „Zatrudnienie i rynek pracy” oraz „Adaptacyjność –przystosowanie przedsiębiorców i pracowników do zmian”. Szkolenia te mają charakter specjalistyczny i są obligatoryjne dla osób oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach :

  1. Osi VIII i X (Działanie X.1) – szkolenie Zatrudnienie i rynek pracy
  2. Osi X (Działanie X.2- Poddziałanie X.2.1 i X.2.2) – szkolenie Adaptacyjność-przystosowanie przedsiębiorców i pracowników do zmian
 
Top