Program szkoleniowy dla osób uczestniczących w procesie wyboru projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data publikacji: 19.05.2017 r.

Do obligatoryjnego programu szkoleniowego dla osób uczestniczących w procesie wyboru projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach RPO WŁ 2014-2020 włączono następujące szkolenia:

  1. Zatrudnienie i rynek pracy,
  2. Adaptacyjność – przystosowanie przedsiębiorców i pracowników do zmian.


Realizacja programu szkoleniowego odbywa się za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS (POP EFS).
Po upływie 30 dni od włączenia szkoleń do obligatoryjnego programu szkoleniowego, osoby powoływane przez właściwą instytucję do Komisji Oceniającej Projekty (KOP) albo do oceny projektu pozakonkursowego będą musiały posiadać certyfikat potwierdzający realizację wskazanych wyżej szkoleń.
Powyższe szkolenia mają charakter specjalistyczny i są obligatoryjne dla osób oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach :

  1. Osi VIII i X – szkolenie Zatrudnienie i rynek pracy,
  2. Osi X – szkolenie Adaptacyjność - przystosowanie przedsiębiorców i pracowników do zmian.
 
Top