Wynik oceny merytorycznej projektu pozakonkursowego złożonego przez Gminę Miasto Ozorków

Data publikacji: 21.04.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.03.01-10-0002/17, pn. „Szlakiem architektury włókienniczej - Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego Schlösserów w Ozorkowie” złożony przez Gminę Miasto Ozorków, uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 65,56 % punktów.

 
Top