Zmiana rocznego planu szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2017

Data publikacji: 21.03.2017 r.

W zakresie Rocznego planu szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2017, zmianie uległy terminy realizacji szkoleń. Jednocześnie informujemy, że szkolenia z zakresu przygotowania wniosków o dofinansowanie oraz w zakresie studium wykonalności są w tym roku organizowane przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działającą na terenie województwa łódzkiego.

pdfRoczny plan szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2017350.41 KB

 
Top