Pozytywna ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Miasto Łódź

Data publikacji: 06.03.2017 r.

Projekt pn. „Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów” złożony przez Miasto Łódź uzyskał pozytywną ocenę formalną. Numer wniosku o dofinansowanie: WND-RPLD.06.03.01-10-0003/16.

 
Top