Pozytywna ocena merytoryczna projektu złożonego przez Miasto Ozorków

Data publikacji: 06.03.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0007/16, pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków” złożony przez Gminę Miasto Ozorków uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 73,20% punktów.

 
Top