Informacja o wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dotyczącego ochrony powietrza

Data publikacji: 03.03.2017 r.

Poniżej publikujemy listę wyników oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.04.03.02-IZ.00-10-001/16 w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2Ochrona powietrza, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przeprowadzonej w terminie od 15 do 17 lutego 2017 roku

pdfLista wyników oceny merytorycznej402.65 KB

 
Top