Spotkania informacyjne poświęcone konkursom dotyczącym aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Data publikacji: 12.01.2017 r.

Informujemy, iż w dniach 1,3,7,10 lutego 2017 roku odbędą się spotkania w województwie łódzkim dotyczące zaplanowanych konkursów na 2017 rok dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w ramach Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje i terminy spotkań wraz z formularzem rejestracyjnym zostały zamieszczone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top