Informacja o konkursie dotyczącym edukacji przedszkolnej - Miasto Łódź

Data publikacji: 06.12.2016 r.

Informujemy, że w ramach konkursu nr RPLD.11.01.03-IZ.00-10-001/16 Edukacja przedszkolna- Miasto Łódź nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie.

 
Top