Informacja o wynikach oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór z Poddziałania III.2.1 Drogi Wojewódzkie

Data publikacji: 17.11.2016 r.

Projekt nr WND-RPLD.03.02.01-10-0004/16, pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 484 Bełchatów – Kamieńsk odcinek Bełchatów - Łękawa” złożony przez Województwo Łódzkie uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top