Zakończył się etap podpisywania umów w ramach konkursu pn. „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych"

Data publikacji: 09.09.2016 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że zakończył się etap podpisywania umów w ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/15 z Poddziałania VIII.3.1 "Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Informacja o podpisanych umowach została opublikowana 8 września 2016 r. na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top