Procedura weryfikacji programów rewitalizacji w IZ RPO WŁ na lata 2014-2020 pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 – aktualizacja z dnia 31.08.2016 r.

Data publikacji: 05.09.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1000/16 zmieniającą Uchwałę Nr 279/16 przyjął „Procedurę weryfikacji programów rewitalizacji w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”.

Zmiana „Procedury” wynika z konieczności dostosowania jej zapisów do zmiany Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r. Dodatkowo, na podstawie dotychczasowych doświadczeń w weryfikacji programów rewitalizacji oraz opinii przedstawionej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczącą sporządzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zaktualizowano załącznik nr 1 do Procedury – Listę sprawdzającą spełnienie wymogów dotyczących cech i elementów programów rewitalizacji.

Zaktualizowana Procedura obowiązuje od 31 sierpnia 2016 r.

pdfProcedura weryfikacji programów rewitalizacji w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 31.08.2016 r.715.62 KB05/09/2016, 09:59

 
Top