Informujemy o zmianie terminu ogłoszenia konkursu dla Działania V.2 Gospodarka odpadami.

Data publikacji: 02.09.2016 r.

W związku z wydłużeniem prac nad przygotowaniem aktualizacji Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 (opublikowanie dokumentu w sierpniu 2016 roku, a nie jak zakładał pierwotny harmonogram w grudniu 2015 roku), prace nad  Planem Gospodarki Odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 - 2022 z uwzględnieniem lat 2023 – 2028, jednym z dokumentów niezbędnych do ogłoszenia konkursów, uległy opóźnieniu i przewidywany termin opracowania zaktualizowanego planu to grudzień 2016 r. Wobec powyższego planowany konkurs na IV kwartał 2016 roku w zakresie Działania V.2 Gospodarka odpadami nie będzie możliwy do ogłoszenia i zostanie uruchomiony w I/II kwartale 2017 roku. Informacje w tym zakresie zostaną ujęte w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2017 rok, który zostanie opublikowany do końca listopada 2016 roku na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

 
Top