Informacja o wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu z Poddziałania III.1.2

Data publikacji: 29.07.2016 r.

Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.03.01.02-IZ.00-10-001/15 w ramach Osi priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przeprowadzonego w terminie od 19 lipca do 22 lipca 2016 roku.

pdfLista wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem oceny merytorycznej235.73 KB

 
Top