Zapraszamy na spotkanie promujące możliwości dofinansowania projektów w ramach osi IX „Włączenie społeczne".

Data publikacji: 08.07.2016 r.

Szanowni Państwo
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi serdecznie zaprasza na spotkanie promujące możliwości dofinansowania projektów w ramach Osi IX „Włączenie społeczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Spotkanie odbędzie się 15 lipca 2016 r.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich podmiotów zainteresowanych realizacją projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz usług społecznych i zdrowotnych.

Podczas spotkania, eksperci m.in. z Ministerstwa Rozwoju przedstawią zagadnienia związane z deinstytucjonalizacją usług społecznych i zdrowotnych. Przedstawiciele WUP przybliżą specyfikę projektów realizowanych w obszarze włączenia społecznego (w II połowie 2016 r. zaplanowanych jest jeszcze 5 naborów wniosków z przedmiotowego zakresu). Ponadto zaprezentowane zostaną możliwości rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.

Spotkanie odbędzie się w Łodzi, w godz. 11:00 - 14:00 (rejestracja 10:30) w Instytucie Europejskim, ul. Piotrkowska 258/260.
Prosimy o rejestrację na spotkanie poprzez formularz elektroniczny, który znajduje się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w zakładce O programie --> Weź udział w spotkaniach i konferencjach.
Na terenie Instytutu zapewniono 40 bezpłatnych miejsc parkingowych, o możliwości skorzystania decyduje kolejność wjazdu. Pozostałe samochody będą musiały zostać zaparkowane w płatnych strefach.
Szczegółowych informacji na temat spotkania udzielają pracownicy Punktu Informacyjnego EFS, tel. 42 638-91-30/39, e-mail: rpo@wup.lodz.pl.

 
Top