Webinarium pn.: „Skorzystaj z Funduszy Europejskich na edukację przedszkolną”.

×

Błąd

Nie masz uprawnień, by zobaczyć tę część witryny.
Data publikacji: 03.09.2020 r.

Informacja o webinarium

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Sieradzu, Bełchatowie i Łowiczu zapraszają do udziału w bezpłatnym webinarium pn.: „Skorzystaj z Funduszy Europejskich na edukację przedszkolną”. Celem webinarium jest zapoznanie wszystkich zainteresowanych z zasadami aplikowania w konkursie nr: RPLD.11.01.01-IZ.00-10-001/20 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Najbliższe webinaria odbędą się w następujących terminach:

 • 15 września 2020 r. w godz. 11:00 – 12:15 (rekrutacja do 10.09.2020 r.) – organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu;
 • 17 września 2020r. w godz. 11:00 – 12:15 (rekrutacja do 14.09.2020 r.) – organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie;
 • 22 września 2020 r. w godz. 11:00 – 12:15 (rekrutacja do 17.09.2020 r.) – organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu.

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Program webinarium

I Panel

Omówienie zakresu wsparcia w ramach Poddziałania XI.1.1 „Edukacja przedszkolna”:

 • założeń konkursu: podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, typów projektów, możliwych do sfinansowania wydatków,
 • procedury składania wniosków,
 • zasad oceny projektów,
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

II Panel

Pytania i odpowiedzi, panel z udziałem przedstawicieli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. W trakcie trwania webinarium będzie możliwość zadawania pytań za pomocą czatu, oraz udziału w dyskusji podczas Panelu II.

Organizator webinarium

Organizator webinarium 15.09.2020 r.:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu
ul. Rynek 14
98-200 Sieradz
Tel.: 43 678 40 80; 43 822 89 25
e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

Organizator webinarium 17.09.2020 r.:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17
97-400 Bełchatów
Tel.: 44 633 05 13; 44 633 34 63
e- mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

Organizator webinarium 22.09.2020 r.:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu
ul. Świętojańska 1
99-400 Łowicz
Tel.: 46 837 52 67; 46 837 72 29
e- mail: LPILowicz@lodzkie.pl

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

 

 

Weź udział w szkoleniu

Wybierz organizatora szkolenia:

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Planowane
 • Data: od 2020-09-15 do 2020-09-22
 • Miejsce: Bełchatów, Łowicz, Sieradz
 • Temat: Jak uzyskać dofinansowanie?
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Organizacja pozarządowa, Instytucja

zestawienie znakow2

 
Top