Spotkanie informacyjne pn. „Wykorzystaj czas i przygotuj się na wsparcie – konkursy w 2020 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

×

Błąd

Nie masz uprawnień, by zobaczyć tę część witryny.
Data publikacji: 25.11.2019 r.

Informacja o spotkaniu

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Wykorzystaj czas i przygotuj się na wsparcie – konkursy w 2020 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Najbliższe spotkania informacyjne odbędą się w następujących terminach:

 • 4 grudnia 2019 roku w godz. 10:00 – 12:00 (rejestracja od godz. 9:45), sala konferencyjna Urzędu Miasta w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, I piętro - rekrutacja do dnia 03.12.2019 r., do godz.12:00,
 • 12 grudnia 22019 roku 10:00 – 12:00 (rejestracja od godziny 9:45), sala konferencyjna Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15 - rekrutacja do dnia 09.12.2019 r.,
 • 12 grudnia 2019 roku w godz. 10:00 – 12:00 (rekrutacja do godziny 9:45) Centrum Informacji Turystycznej, Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz – rekrutacja do dnia 09.12.2019 r.,
 • 12 grudnia 2019 roku w godz. 10:00 – 12:00 (rekrutacja od godziny 9:45), sala konferencyjna Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sieradzu, ul. Rynek 14 - rekrutacja do dnia 09.12.2019 r.,
 • 17 grudnia 2019 roku w godz. 10:00-12:00 (rekrutacja od godziny 9:45), sala konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Łódź, ul. Traugutta 21/23 – XVII piętro – rekrutacja do dnia 12.12.2019 r.,

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć
w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Do skorzystania ze spotkania zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego.

Program spotkania

 1. Konkursy finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z zakresu: Rozwoju infrastruktury badań i innowacji; Projektów B+R przedsiębiorstw; Modeli biznesowych MŚP; Gospodarki wodnej i zarządzania ryzykiem; Gospodarki odpadami oraz wodno-kanalizacyjnej; Gospodarki turystycznej; Infrastruktury opieki społecznej.
 2. Konkursy finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu: Wsparcia aktywności zawodowej osób po 29 roku życia (miasto Łódź)*; Wsparcia przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych; Aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Usług społecznych i zdrowotnych (ZIT)*; Powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3; Programów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu; Działań uzupełniających populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy; Edukacji przedszkolnej (miasto Łódź)*; Kształcenia osób dorosłych (miasto Łódź); Kształcenia zawodowego.
 3. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 4. Konsultacje indywidualne

Organizatorzy spotkania

Organizator spotkania w Brzezinach
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny
Tel.: 46 874 31 54; 46 816 68 17
e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Bełchatowie
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17
97-400 Bełchatów
Tel.: 44 633 05 13; 44 633 34 63
e- mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Łowiczu
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu
ul. Świętojańska 1
99-400 Łowicz
Tel.: 46 837 72 29; 46 837 52 67
e-mail: LPILowicz@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Sieradzu
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu
ul. Rynek 14
98-200 Sieradz
Tel.: 43 678 40 80; 43 822 89 25
e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Łodzi
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

 

 

Weź udział w szkoleniu

Wybierz organizatora szkolenia:

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Aktualne
 • Data: od 2019-12-04 do 2019-12-17
 • Miejsce: Łódź, Bełchatów, Brzeziny, Łowicz, Sieradz
 • Temat: Inne
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja

zestawienie znakow2

 
Top