Spotkanie informacyjne pn. „Rozlicz projekt EFS z sukcesem – SL2014”.

×

Błąd

Nie masz uprawnień, by zobaczyć tę część witryny.
Data publikacji: 03.10.2019 r.

Informacja o spotkaniu

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Rozlicz projekt EFS z sukcesem – SL2014”.

Najbliższe spotkania informacyjne odbędą się w następujących terminach:

 • 17 września 2019 roku w godz. 10:00 – 12:00 (rejestracja od godz. 9:45), sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30 A, I piętro – rekrutacja do 10.09.2019 r.
 • 24 września 2019 roku w godz. 10:00 – 12:00 (rejestracja od godz. 9:45), sala konferencyjna B Urzędu Miasta Sieradza, ul. Plac Wojewódzki 1, II piętro – rekrutacja do 17.09.2019 r.
 • 1 października 2019 roku w godz. 10:00 – 12:00 (rekrutacja od godziny 9:45), sala konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Traugutta 21/23, XVII piętro– rekrutacja do 24.09.2019 r.
 • 11 października 2019 roku w godzinach 10:00 – 12:00 (rejestracja od godz. 9:45), sala konferencyjna Urzędu Miasta Bełchatowa ul. Kościuszki 15 – rekrutacja do 07.10.2019 r.
 • 15 października 2019 roku w godz. 10:00 – 12:00 (rekrutacja od godziny 9:45), sala konferencyjna Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 – rekrutacja do 08.10.2019 r.
 • 22 października 2019 roku w godz. 10:00 – 12:00 (rekrutacja od godziny 9:45), sala konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Traugutta 21/23, XVII piętro – rekrutacja do 15.10.2019 r.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć
w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy możliwość zgłoszenia max. 2 osób z jednej instytucji/firmy (praca na laptopie – jedno urządzenie przypadające na beneficjenta). W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Do skorzystania z poszczególnych spotkań zapraszamy beneficjentów X i XI osi priorytetowej RPO WŁ na lata 2014-2020, zgodnie z zasięgiem terytorialnym:

 • Łowicz – zapraszamy beneficjentów z obszaru powiatów: łowickiego, skierniewickiego, łęczyckiego, rawskiego, skierniewickiego oraz miasta na prawach powiatu – Skierniewice;
 • Sieradz – zapraszamy beneficjentów z obszaru powiatów: sieradzkiego, łaskiego, pajęczańskiego, poddębickiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego;
 • Łódź – zapraszamy beneficjentów z obszaru Miasta Łódź;
 • Bełchatów – zapraszamy beneficjentów z obszaru powiatów: bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, tomaszowskiego, radomszczańskiego oraz miasta na prawach powiatu – Piotrków Trybunalski;
 • Brzeziny – zapraszamy beneficjentów z obszaru powiatów brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, zgierskiego.

Program spotkania

 1. Rejestracja uczestników.
 2. Wprowadzenie do Systemu SL2014:
  • omówienie umowy o dofinansowanie i wniosku o dofinansowanie.
 3. Omówienie funkcjonalności i wymagań technicznych systemu:
  • logowanie do systemu (profil zaufany, certyfikat kwalifikowany, login i hasło).
 4. Omówienie sposobu rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014:
  • zasady przygotowania wniosku o płatność: wniosek o zaliczkę, o refundację, rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy, o płatność końcową;
  • harmonogram płatności;
  • baza personelu;
  • monitorowanie uczestników;
  • korespondencja w systemie SL;
  • zamówienia publiczne.
 5. Najczęściej popełniane błędy przy składaniu wniosku o płatność za pomocą systemu SL2014.
 6. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 7. Konsultacje indywidualne.

Organizator spotkania

Organizator spotkania w Łowiczu
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu
ul. Świętojańska 1
99-400 Łowicz
Tel.: 46 837 72 29; 46 837 52 67
e-mail: LPILowicz@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Sieradzu.
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu
ul. Rynek 14
98-200 Sieradz
Tel.: 43 678 40 80; 43 822 89 25
e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Łodzi.
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Bełchatowie.
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17
97-400 Bełchatów
Tel.: 44 633 05 13; 44 633 34 63
e- mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Brzezinach.
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny
Tel.: 46 874 31 54; 46 816 68 17
e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

 

 

Weź udział w szkoleniu

Wybierz organizatora szkolenia:

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

 • Umowa jest obowiązkowa: Tak
 • Status: Aktualne
 • Data: od 2019-09-17 do 2019-10-22
 • Miejsce: Łódź, Bełchatów, Brzeziny, Łowicz, Sieradz
 • Temat: Rozliczanie projektu
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja

zestawienie znakow2

 
Top