Spotkanie informacyjne pn. „Mamo, Tato – wracaj do pracy! Dofinansowanie miejsc dla dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych”.

×

Błąd

Nie masz uprawnień, by zobaczyć tę część witryny.
Data publikacji: 03.07.2019 r.

Informacja o spotkaniu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Mamo, Tato – wracaj do pracy! Dofinansowanie miejsc dla dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych”.

Najbliższe Spotkanie informacyjne odbędzie się 18 lipca 2019 r. w godz. 10:00 – 12:00 (rejestracja od godz. 09:45) w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Łódź, ul. Traugutta 21/23 – XVII piętro.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”, do 15 lipca 2019 r. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Spotkanie informacyjne skierowane jest do wszystkich podmiotów zainteresowanych tematem konkursu.

Program spotkania

 1. Omówienie zakresu wsparcia w ramach Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, dotyczącego w szczególności:
  • celów i założeń konkursu, w tym: podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, typów projektów, wydatków możliwych do sfinansowania;
  • zagadnień formalnych i merytorycznych;
  • zasad przygotowania wniosku o dofinansowanie.
 2. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach złożonych w ramach Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2018.
 3. Dobre praktyki – przykładowe projekty, które uzyskały dofinansowanie na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 4. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 5. Konsultacje indywidualne.

Organizator spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9,
90-101 Łódź,
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60,
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

 

 

Weź udział w szkoleniu

Wybierz organizatora szkolenia:

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Aktualne
 • Data: 2019-07-18
 • Miejsce: Łódź
 • Temat: Jak uzyskać dofinansowanie?
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja

zestawienie znakow2

 
Top