Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania oraz skorzystania z Funduszy Europejskich w Świnicach Warckich i Ozorkowie.

×

Błąd

Nie masz uprawnień, by zobaczyć tę część witryny.
Data publikacji: 17.04.2019 r.

Informacje o spotkaniu

Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dot. możliwości pozyskania oraz skorzystania z Funduszy Europejskich pt. „Forum Środków Unijnych”.

Najbliższe spotkania informacyjne odbędą się w następujących terminach:

 • 25 kwietnia 2019 r. w godz. 09:00-11:30 w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie,
 • 25 kwietnia 2019 r. w godz. 13:00-15:30 w Młodzieżowym Domu Kultury w Ozorkowie, ul. Listopadowa 6B, 95-035 Ozorków.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia 24 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00.
Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Brzezinach.

Dla kogo

Do skorzystania ze spotkania zapraszamy w szczególności samorządowców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz mieszkańców z terenu powiatu łęczyckiego i zgierskiego województwa łódzkiego.

Program spotkania

 • Powitanie uczestników spotkania.
 • Bezpośrednie formy wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 z m.in. zakresu:
  - termomodernizacji budynków,
  - niskoemisyjnego transportu miejskiego,
  - ochrony środowiska (gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem),
  - OZE (odnawialne źródła energii),
  - wsparcia aktywności zawodowej osób po 29 roku życia,
  - kształcenia zawodowego i działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych,
  - wsparcia badań oraz innowacyjności,a także modeli biznesowych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),
  - outplacementu, czyli wsparcia w poszukiwaniu nowej pracy dla pracowników zwalnianych przez firmy grupowo lub indywidualnie.
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 • Konsultacje indywidualne.

Organizator spotkania

Organizator spotkania w Świnicach Warckich i Ozorkowie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach,
ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny
Tel.: 46 874 31 54, 46 816 68 17
e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl

pdfKlauzula informacyjna art. 13 RODO261.27 KB

 

 

 

Weź udział w szkoleniu

Wybierz organizatora szkolenia:

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

   

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Aktualne
 • Miejsce: Brzeziny
 • Temat: Jak uzyskać dofinansowanie?
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja

zestawienie znakow2

 
Top