Spotkanie informacyjne w Bełchatowie pn. „Możliwości pozyskania oraz skorzystania z Funduszy Europejskich”

Data publikacji: 01.03.2019 r.

Informacja o spotkaniu

Wicemarszałek Województwa Łódzkiego oraz Prezydent Miasta Bełchatów zapraszają do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Możliwości pozyskania oraz skorzystania z Funduszy Europejskich”.

Najbliższe spotkanie informacyjne odbędzie się 7 marca 2019 r. w godz. 9:50 – 12:35 (rejestracja od godz. 9:30) w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie, pl. Narutowicza 1A - (sala kinowa).

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod przyciskiem „Weź udział”, do 6 marca 2019 r. do godz. 12:00.

Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Do skorzystania ze spotkania zapraszamy w szczególności mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji z powiatu bełchatowskiego.

Program spotkania

 • Rejestracja uczestników.
 • Powitanie uczestników przez Prezydenta Miasta Bełchatowa Panią Mariolę Czechowską oraz Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Pana Grzegorza Wojciechowskiego.
 • Bezpośrednie formy wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz w ramach Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 z zakresu: termomodernizacji budynków, niskoemisyjnego transportu miejskiego i ochrony środowiska (gospodarka wodna i wodno-kanalizacyjna), OZE (odnawialne źródła energii) i budowę sieci szerokopasmowych; wsparcia aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, kształcenia zawodowego i działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych; wsparcia badań oraz innowacyjności, a także modułów biznesowych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP); outplacementu, czyli wsparcia w poszukiwaniu nowej pracy dla pracowników zwalnianych przez firmy grupowo lub indywidualnie.
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 • Indywidualne konsultacje.

Organizator spotkania

Prezydent Miasta Bełchatów oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17
97-400 Bełchatów
Tel.: 44 633 05 13; 44 633 34 63
e- mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

pdfKlauzula informacyjna art. 13 RODO123.82 KB

 

 

Weź udział w szkoleniu

Wybierz organizatora szkolenia:

Formularz zgłoszeniowyGłówny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi

Potwierdzenie udziału zostanie przesłane drogą mailową na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym w ciągu 3 dni roboczych po jego przesłaniu. Organizator zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia udziału w wydarzeniu liczby osób z jednej instytucji w przypadku, gdy liczba chętnych przekracza liczbę dostępnych miejsc. Prosimy poczekać na potwierdzenie zakwalifikowania. Uprzejmie prosimy również o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa (po otrzymaniu potwierdzenia) – umożliwi to udział w wydarzeniu innym chętnym.
DANE UCZESTNIKA
DANE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI
 
 

Formularz zgłoszeniowyLokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu

Potwierdzenie udziału zostanie przesłane drogą mailową na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym w ciągu 3 dni roboczych po jego przesłaniu. Organizator zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia udziału w wydarzeniu liczby osób z jednej instytucji w przypadku, gdy liczba chętnych przekracza liczbę dostępnych miejsc. Prosimy poczekać na potwierdzenie zakwalifikowania. Uprzejmie prosimy również o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa (po otrzymaniu potwierdzenia) – umożliwi to udział w wydarzeniu innym chętnym.
DANE UCZESTNIKA
DANE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI
 
 

Formularz zgłoszeniowyLokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie

Potwierdzenie udziału zostanie przesłane drogą mailową na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym w ciągu 3 dni roboczych po jego przesłaniu. Organizator zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia udziału w wydarzeniu liczby osób z jednej instytucji w przypadku, gdy liczba chętnych przekracza liczbę dostępnych miejsc. Prosimy poczekać na potwierdzenie zakwalifikowania. Uprzejmie prosimy również o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa (po otrzymaniu potwierdzenia) – umożliwi to udział w wydarzeniu innym chętnym.
DANE UCZESTNIKA
DANE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI
 
 

Szkolenia 2020

Potwierdzenie udziału zostanie przesłane drogą mailową na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym. Prosimy poczekać na potwierdzenie zakwalifikowania. Uprzejmie prosimy również o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa (po otrzymaniu potwierdzenia) – umożliwi to udział w wydarzeniu innym chętnym.
Wysyłając ten formularz, akceptujesz naszą Politykę prywatności.

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

   

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Aktualne
 • Data: 2019-03-07
 • Miejsce: Bełchatów
 • Temat: Jak uzyskać dofinansowanie?
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja

zestawienie znakow2

 
Top