Szkolenie pn. „Wsparcie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Data publikacji: 28.10.2016 r.

Informacja o szkoleniach

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach pn. „Wsparcie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z Europejskiego Funduszu Społecznego”.
Poszczególne panele tematyczne będą poprowadzone przez przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego w Brzezinach.
Szkolenia odbędą się w następujących miastach oraz terminach:

 • 8 listopada 2016 r. w godz. 9:00 – 15:15 (rejestracja od godz. 8:45), sala konferencyjna Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 – I piętro;
 • 22 listopada 2016 r. w godz. 9:00 – 15:15 (rejestracja od godz. 8:45) sala konferencyjna Parku Kulturowego Miasta Tkaczy, ul. Ks. Rembowskiego 1, 95-100 Zgierz (sala w drugim budynku na parterze).

W przypadku chęci wzięcia udziału w szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.
Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas szkoleń. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniach decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Do skorzystania ze szkoleń zapraszamy podmioty zainteresowane pozyskaniem środków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w zakresie: wsparcia przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych, aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz  rozwoju usług społecznych i zdrowotnych, realizowanych na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

Program szkoleń

 • ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - wprowadzenie (definicje, regulacje prawne, strategia, założenia, zadania Instytucji Pośredniczących uczestniczących we wdrażaniu ZIT);
 • Omówienie działań i poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanych w ramach ZIT współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • Zasady ubiegania się o środki w ramach ZIT oraz zasady oceny wniosków, harmonogram naborów;
 • Prezentacja usług Sieci PIFE;
 • Konsultacje indywidualne.

pdfProgram szkoleń373.25 KB

Organizator szkoleń:

Lokalny Punkt Informacyjny w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16,
95-060 Brzeziny
Tel.: 46 874 31 54; 46 816 68 17
e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl

Współorganizatorzy:

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

 

Weź udział w szkoleniu

Wybierz organizatora szkolenia:

Formularz zgłoszeniowyGłówny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi

Potwierdzenie udziału zostanie przesłane drogą mailową na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym w ciągu 3 dni roboczych po jego przesłaniu. Organizator zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia udziału w wydarzeniu liczby osób z jednej instytucji w przypadku, gdy liczba chętnych przekracza liczbę dostępnych miejsc. Prosimy poczekać na potwierdzenie zakwalifikowania. Uprzejmie prosimy również o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa (po otrzymaniu potwierdzenia) – umożliwi to udział w wydarzeniu innym chętnym.
DANE UCZESTNIKA
DANE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI
 
 
captcha
Przeładuj

Formularz zgłoszeniowyLokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach

Potwierdzenie udziału zostanie przesłane drogą mailową na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym w ciągu 3 dni roboczych po jego przesłaniu. Organizator zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia udziału w wydarzeniu liczby osób z jednej instytucji w przypadku, gdy liczba chętnych przekracza liczbę dostępnych miejsc. Prosimy poczekać na potwierdzenie zakwalifikowania. Uprzejmie prosimy również o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa (po otrzymaniu potwierdzenia) – umożliwi to udział w wydarzeniu innym chętnym.
DANE UCZESTNIKA
DANE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI
 
 
captcha
Przeładuj

Formularz zgłoszeniowyLokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu

Potwierdzenie udziału zostanie przesłane drogą mailową na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym w ciągu 3 dni roboczych po jego przesłaniu. Organizator zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia udziału w wydarzeniu liczby osób z jednej instytucji w przypadku, gdy liczba chętnych przekracza liczbę dostępnych miejsc. Prosimy poczekać na potwierdzenie zakwalifikowania. Uprzejmie prosimy również o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa (po otrzymaniu potwierdzenia) – umożliwi to udział w wydarzeniu innym chętnym.
DANE UCZESTNIKA
DANE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI
 
 
captcha
Przeładuj

Formularz zgłoszeniowyLokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu

Potwierdzenie udziału zostanie przesłane drogą mailową na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym w ciągu 3 dni roboczych po jego przesłaniu. Organizator zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia udziału w wydarzeniu liczby osób z jednej instytucji w przypadku, gdy liczba chętnych przekracza liczbę dostępnych miejsc. Prosimy poczekać na potwierdzenie zakwalifikowania. Uprzejmie prosimy również o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa (po otrzymaniu potwierdzenia) – umożliwi to udział w wydarzeniu innym chętnym.
DANE UCZESTNIKA
DANE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI
 
 
captcha
Przeładuj

Formularz zgłoszeniowyLokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie

Potwierdzenie udziału zostanie przesłane drogą mailową na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym w ciągu 3 dni roboczych po jego przesłaniu. Organizator zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia udziału w wydarzeniu liczby osób z jednej instytucji w przypadku, gdy liczba chętnych przekracza liczbę dostępnych miejsc. Prosimy poczekać na potwierdzenie zakwalifikowania. Uprzejmie prosimy również o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa (po otrzymaniu potwierdzenia) – umożliwi to udział w wydarzeniu innym chętnym.
DANE UCZESTNIKA
DANE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI
 
 
captcha
Przeładuj

Zapisz się na szkolenie/spotkanie informacyjne

Potwierdzenie udziału zostanie przesłane drogą mailową na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym w ciągu 3 dni roboczych po jego przesłaniu. Organizator zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia udziału w wydarzeniu liczby osób z jednej instytucji w przypadku, gdy liczba chętnych przekracza liczbę dostępnych miejsc. Prosimy poczekać na potwierdzenie zakwalifikowania. Uprzejmie prosimy również o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa (po otrzymaniu potwierdzenia) – umożliwi to udział w wydarzeniu innym chętnym.
Wysyłając ten formularz, akceptujesz naszą Politykę prywatności.

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

   

 • Status: Planowane
 • Data: 8.11
 • Miejsce: Brzeziny
 • Temat: Jak uzyskać dofinansowanie?
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

ciag fepinf rrp lodz ueefsi

 
Top