Siatki analityczne dotyczące zastosowania zasady pomocy państwa do finansowania projektów infrastrukturalnych

Data publikacji: 12.05.2016 r.

Przedstawiamy Siatki analityczne dotyczące zastosowania zasad pomocy państwa do finansowania projektów infrastrukturalnych - opracowany przez służby Komisji Europejskiej dokument roboczy, który może być pomocny przy ustalaniu, czy dany przypadek dofinansowania projektu infrastrukturalnego podlega przepisom pomocy publicznej.

pdfSiatki analityczne - wersja anglojęzyczna 436.71 KB

pdfSiatki analityczne - robocze tłumaczenie w wersji polskiej873.64 KB

 

 
Top