Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej V RPO WŁ na lata 2014-2020

08.12.2015

W dniu 8 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr 1385/15 w sprawie: zmiany uchwały Nr 799/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, zmienionej uchwałą Nr 1328/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 25 listopada 2015 r.

Poniżej zamieszczono opis wprowadzonych zmian oraz ujednolicony tekst zmienionego dokumentu.

Dokument obowiązuje od 8 grudnia 2015 roku.

pdfOpis zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej V – Ochrona środowiska204.01 KB

pdfSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej V – Ochrona środowiska1015.35 KB

 
Top