Zmiana Rocznego Planu Działań na 2019 rok dla Europejskiego Funduszu Społecznego

24.09.2019

W związku ze zmianami kryteriów wyboru projektów przyjętymi przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego zmianie w tym zakresie uległy Roczne Plany Działania na 2019 r. Poniżej aktualne wersje Rocznych Planów Działań dla każdej Osi Priorytetowej.

Roczny Plan Działania dla Osi IX

Roczny Plan Działania dla Osi X

 
Top