Zmiana Rocznego Planu Działań na 2019 rok dla Europejskiego Funduszu Społecznego

26.07.2019

W związku ze zmianami kryteriów wyboru projektów przyjętymi przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego zmianie w tym zakresie uległy Roczne Plany Działania na 2019 r. Poniżej aktualne wersje Rocznych Planów Działań dla każdej Osi Priorytetowej.

Roczny Plan Działania dla Osi VIII Zatrudnienie

Roczny Plan Działania dla Osi IX Włączenie społeczne

Roczny Plan Działania dla Osi X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Roczny Plan Działania dla Osi XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności

 
Top