Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchy

15.04.2015
 
Top