Wytyczne dotyczące przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

07.12.2016

W dniu 30 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 1551/16 w sprawie przyjęcia Wytycznych dotyczących przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (wersja 01).

Wytyczne stanowią uszczegółowienie Wytycznych horyzontalnych i określają najważniejsze procesy kontrolne oraz podstawowe obowiązki IZ/IP RPO WŁ w zakresie ich realizacji.


pdf Wytyczne dotyczące przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020644.45 KB

 
Top