Gdzie można zgłosić się po wsparcie zwrotne?

Dowiedz się, w jakich instytucjach możesz ubiegać się o dofinansowanie w formie pożyczki, venture capital itp.

Gdzie można zgłosić się po wsparcie zwrotne?

W ramach Poddziałania II.3.2 Instrumenty finansowe dla MŚP:

  • Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  • Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczośc.
  • Konsorcjum Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów.


W ramach poddziałania IV.2.3 Termomodernizacja budynków w oparciu o zastosowanie instrumentów finansowych:

  • Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  • Alior Bank S.A.

W ramach poddziałania VIII.3.2 Wsparcie przedsiębiorczości w formach zwrotnych:

  • Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Pożyczka na Modernizację Nieruchomości:

  • Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  • Konsorcjum Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego

 
Top