Gdzie można zgłosić się po wsparcie zwrotne?

Dowiedz się, w jakich instytucjach możesz ubiegać się o dofinansowanie w formie pożyczki, venture capital itp.

 

Obecnie pożyczki udzielane na preferencyjnych zasadach dostępne są w:

- Fundacji Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, szczegółowe informacje: www.fcwp.pl

- Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Łodzi, szczegółowe informacje: www.larr.lodz.pl

- Fundacji Rozwoju Gminy Zelów, szczegółowe informacje: www.frgz.pl

- Fundacji Inkubator, szczegółowe informacje: www.inkubator.org.pl

W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 będzie możliwość uzyskania środków zwrotnych na inwestycje - obecnie trwają prace nad dokumentacją precyzującą szczegółowe zasady takiego wsparcia.

 
Top