Czy zgodnie z regulaminem konkursu, z indywidualizacji skorzystać mogą wszystkie dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów oprócz klas II i III szkoły podstawowej, a z klas II i III jedynie dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością?

Data publikacji: 09.02.2016 r.

IV typ projektu „Indywidualizacja pracy z uczniem  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego” może być skierowany do następujących uczniów:
a.    Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas IV-VI szkoły podstawowej i z klas I-III gimnazjum;
b.    Uczniowie młodsi z I klasy szkoły podstawowej, z IV klasy szkoły podstawowej oraz z I klasy gimnazjum;
c.    Uczniowie niepełnosprawni na wszystkich etapach edukacyjnych, tzn. od I klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

 
Top