Czy Podstrefa Kutno ŁSEE kwalifikuje się do spełnienia kryteriów „Zapewnienie współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorstwami”? Czy spełnienie tego kryterium wystąpi tylko wtedy kiedy w 100 % firmy współpracujące pochodzą ze Strefy Ekonomicznej?

Data publikacji: 09.02.2016 r.

Podstrefa Kutno ŁSEE należy do ŁSSE , a więc kwalifikuje się do spełnienia kryteriów. Kryterium jest spełnione w przypadku współpracy z co najmniej 1 firmą z SSE.

 
Top