Czy w ramach 1. typu projektu można zakupić sprzęt i pomoce dydaktyczne różne od wymienionych w katalogu wyposażenia pracowni/warsztatów szkolnych na stronie www.koweziu.edu.pl lub różne od ich parametrów i charakterystyki zamieszczonej w katalogu?

Data publikacji: 09.02.2016 r.

Nie. Zgodnie z treścią kryterium, wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego musi być zgodne z katalogiem określonym przez MEN.

 
Top