Czy w projekcie należy obowiązkowo uwzględniać wszystkie wskazane w regulaminie wskaźniki rezultatu i produktu, a w przypadku wskaźników, które nie dotyczą danego typu projektu wskazać ich wartość docelową „0”?

Data publikacji: 09.02.2016 r.

Zgodnie z regulaminem konkursu wskaźnik jest przypisany do danego typu operacji.

 
Top