Kogo obejmują wskaźniki rezultatu i produktu odnoszące się do uczestników pozaszkolnych form kształcenia?

Data publikacji: 09.02.2016 r.

Wskaźniki „Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia” oraz „Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie”, zgodnie z ich definicją odnoszą sie do „liczby osób dorosłych, które uczestniczyły w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego zorganizowanych we współpracy z pracodawcami (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy) zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych”.

 
Top