Czy zakup oprogramowania (licencji, usługi dostępu do systemu informatycznego) może być traktowane jako doposażenie?

Data publikacji: 09.02.2016 r.

Oprogramowanie (wartość niematerialna i prawna) jest materiałem dydaktycznym i nie jest traktowane jako doposażenie. Aby zatem spełnić wskaźnik należy oprócz materiałów dydaktycznych doposażyć placówkę w niezbędny sprzęt.

 
Top