Czy Agencja Pośrednictwa Pracy może być Beneficjentem\Liderem projektu, który przyjąłby uczniów (Uczestników Projektu) na staż i praktykę, ale w związku z charakterem działalności, rozdysponowałby ich współpracujące z nim jednostki (Przedsiębiorstwa)

Data publikacji: 09.02.2016 r.

Nie, ponieważ kryterium jasno wskazuje, że w przypadku, gdy beneficjentem nie jest organ prowadzący publicznych lub niepublicznych szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, istnieje konieczność przyjęcia do siebie 100% uczniów objętych wsparciem na staż lub praktykę, a nie zaś samego skierowania uczniów do innych jednostek.

 
Top