Czy istnieje możliwość realizacji projektu obejmującego wypracowanie nowych kwalifikacji, których nie ma w katalogu MEN, a co za tym idzie, zakup urządzeń i oprogramowania, którego nie ma w wykazie?

Data publikacji: 09.02.2016 r.

Projekt musi prowadzić do zdobycia kwalifikacji zgodnych z wykazem zawodów. Nie ma możliwości zakupu urządzeń i oprogramowania, którego nie ma w wykazie MEN. W przypadku niezgodności z katalogiem MEN, kryterium należy uznać za niespełnione.

 
Top