Jak obliczyć stopień realizacji wskaźnika efektywności zatrudnieniowej osiągnięty na gruncie danego projektu?

Data publikacji: 09.02.2016 r.

Stopień realizacji wartości docelowej wskaźnika efektu zatrudnieniowego należy obliczyć jako relację osiągniętej wartości wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w ramach projektu do wartości docelowej.

Przykład: 
• wartość docelowa: 40% 
• osiągnięta wartość wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w ramach projektu: 35%
• stopień realizacji wskaźnika: 35% / 40% = 87,5%

 
Top