Czy cel, który ma być umieszczony na tablicach informacyjnych i promocyjnych w zakresie rozbudowy dróg wojewódzkich, może być tożsamy z celem szczegółowym Działania III.2: Lepsza dostępność transportowa województwa w ruchu drogowym?

Data publikacji: 09.02.2016 r.

Tak. Tablica informacyjna i pamiątkowa muszą zawierać m.in. cel projektu, a więc określony przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie cel, jaki ma być osiągnięty dzięki realizacji projektu. Należy jednocześnie pamiętać, iż projekt powinien służyć osiągnięciu celu szczegółowego danego działania – w przypadku Działania III.2 Drogi, jest nim właśnie lepsza dostępność transportowa województwa w ruchu drogowym.

 
Top