Czy IZ przygotuje dla beneficjentów – podobnie jak w poprzednim okresie programowania – wzory tablic informacyjnych i pamiątkowych lub wytyczne dotyczące proporcji logotypów, ich odległości od krawędzi tablic, etc.?

Data publikacji: 09.02.2016 r.

Wytyczne dotyczące przygotowania tablic informacyjnych oraz pamiątkowych znajdują się w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Edytowalne wzory tablic informacyjnych i pamiątkowych zostaną umieszczone na stronie www.rpo.lodzkie.pl po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Natomiast zasady stosowania logotypów unijnych wraz ze szczegółowymi informacjami uwzględniającymi m.in. pola ochronne logotypów umieszczono w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.

 
Top