Czy budowa parkingów w obrębie pasa drogowego jest wydatkiem kwalifikowalnym, mimo że w wymienionych enumeratywnie wydatkach kwalifikowalnych nie ujęto ich?

Data publikacji: 09.02.2016 r.

Wydatki poniesione na budowę miejsc postojowych wzdłuż odcinka drogi zostaną uznane za kwalifikowane tylko w przypadku, jeżeli przedmiotowa inwestycja będzie znajdować się w obrębie pasa drogowego. W sytuacji, w której budowa parkingu obejmie teren poza obrębem pasa drogowego, koszty realizacji takiego przedsięwzięcia będą stanowiły koszt niekwalifikowalny projektu.

 
Top